"Chỉ cần ở trong phòng thu đã cho cô cảm giác quan trọng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chỉ cần ở trong phòng thu đã cho cô cảm giác quan trọng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chỉ cần ở trong phòng thu đã cho cô cảm giác quan trọng." tiếng anh dịch: Just being in the studio gave her a sense of importance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login