"Liz không thích romps nhiều như những cô gái khác." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Liz không thích romps nhiều như những cô gái khác." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Liz không thích romps nhiều như những cô gái khác." dịch sang tiếng anh: Liz doesn't enjoy romps as much as other girls do.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login