"Chương trình giảng dạy sẽ tính đến sự đa dạng sắc tộc của dân số." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chương trình giảng dạy sẽ tính đến sự đa dạng sắc tộc của dân số. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình giảng dạy sẽ tính đến sự đa dạng sắc tộc của dân số." câu này tiếng anh là: The curriculum will take account of the ethnic diversity of the population.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login