"Dự án Safer City là thương vong mới nhất về cắt giảm tài chính." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Dự án Safer City là thương vong mới nhất về cắt giảm tài chính." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dự án Safer City là thương vong mới nhất về cắt giảm tài chính." câu này dịch sang tiếng anh:The Safer City Project is the latest casualty of financial cutbacks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login