"Thật khó để đưa ra một giải thích chính xác về kết quả khảo sát." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Thật khó để đưa ra một giải thích chính xác về kết quả khảo sát." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật khó để đưa ra một giải thích chính xác về kết quả khảo sát." dịch sang tiếng anh: It's difficult to put an accurate interpretation on the survey results.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login