"Họ muốn thiết lập mối quan hệ làm việc tốt hơn giữa nhân viên y tế và điều dưỡng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Họ muốn thiết lập mối quan hệ làm việc tốt hơn giữa nhân viên y tế và điều dưỡng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ muốn thiết lập mối quan hệ làm việc tốt hơn giữa nhân viên y tế và điều dưỡng." dịch câu này sang tiếng anh là: They want to establish a better working relationship between medical and nursing staff.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login