"Và sau đó anh ấy thấy chúng tôi và - không đùa đâu - anh ấy hỏi chúng tôi có muốn đi xe không." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Và sau đó anh ấy thấy chúng tôi và - không đùa đâu - anh ấy hỏi chúng tôi có muốn đi xe không." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Và sau đó anh ấy thấy chúng tôi và - không đùa đâu - anh ấy hỏi chúng tôi có muốn đi xe không." câu này dịch sang tiếng anh là: And then he saw us and - no kidding - he asked us if we wanted a ride.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.