"Tôi xin lỗi vì những gì tôi nói; Tôi không bao giờ có ý xúc phạm bạn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi xin lỗi vì những gì tôi nói; Tôi không bao giờ có ý xúc phạm bạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin lỗi vì những gì tôi nói; Tôi không bao giờ có ý xúc phạm bạn." dịch câu này sang tiếng anh: I'm sorry for what I said; I never meant to insult you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login