"Anh ta có một cái mũi có kích thước khác thường." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ta có một cái mũi có kích thước khác thường." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn sách chứa đầy những câu chuyện thú vị về thời thơ ấu của anh." câu này dịch sang tiếng anh:The book is full of amusing stories about his childhood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login