"Vào cửa miễn phí cho trẻ em dưới 9 tuổi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Vào cửa miễn phí cho trẻ em dưới 9 tuổi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không ai bị thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn giao thông." tiếng anh câu này là:No one was seriously hurt in the traffic accident.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.