"Có một kẻ giết người lớn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Có một kẻ giết người lớn." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy đánh thức tôi dậy lúc 7:00." câu này dịch sang tiếng anh:Please wake me up at 7: 00.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login