"Tôi tự hỏi tại sao anh ta phải cố gắng để thiết lập liên lạc với tôi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi tự hỏi tại sao anh ta phải cố gắng để thiết lập liên lạc với tôi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trộn đường, trứng và bột mì." tiếng anh là: Blend the sugar, eggs, and flour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login