"Ông đã gửi con trai của mình để trả lại những cuốn sách cho thư viện." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ông đã gửi con trai của mình để trả lại những cuốn sách cho thư viện." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã gửi con trai của mình để trả lại những cuốn sách cho thư viện." tiếng anh câu này dịch: He sent his son to return the books to the library.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login