"Có lẽ đến lúc đó bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Có lẽ đến lúc đó bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có lẽ đến lúc đó bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình." câu này tiếng anh là: Maybe by then you will have changed your mind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login