"Đề nghị của bạn đã góp phần rất lớn vào việc hoàn thành công việc của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đề nghị của bạn đã góp phần rất lớn vào việc hoàn thành công việc của chúng tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề nghị của bạn đã góp phần rất lớn vào việc hoàn thành công việc của chúng tôi." câu này tiếng anh dịch: Your suggestion has greatly contributed to the accomplishment of our work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login