"Nó sẽ là một mối nguy hiểm cho xã hội." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nó sẽ là một mối nguy hiểm cho xã hội." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó sẽ là một mối nguy hiểm cho xã hội." dịch sang tiếng anh: It will be a danger to society.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login