"Cô đã đập vỡ cửa kính ô tô của mình bởi một băng đảng cầm gậy bóng chày." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cô đã đập vỡ cửa kính ô tô của mình bởi một băng đảng cầm gậy bóng chày." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã đập vỡ cửa kính ô tô của mình bởi một băng đảng cầm gậy bóng chày." tiếng anh câu này là:She had her car windows smashed by a gang wielding baseball bats.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login