"Tôi không thể tưởng tượng được một tình huống mà tôi sẽ sẵn sàng đánh cắp." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi không thể tưởng tượng được một tình huống mà tôi sẽ sẵn sàng đánh cắp." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể tưởng tượng được một tình huống mà tôi sẽ sẵn sàng đánh cắp." dịch câu này sang tiếng anh: I can't imagine a circumstance in which I would be willing to steal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login