"Bồi thẩm đoàn đã truy tố tất cả mười một người đàn ông được FBI đặt tên." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bồi thẩm đoàn đã truy tố tất cả mười một người đàn ông được FBI đặt tên." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bồi thẩm đoàn đã truy tố tất cả mười một người đàn ông được FBI đặt tên." dịch sang tiếng anh là: The jury indicted all eleven men named by the FBI.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login