"Vận động viên đó có khung lớn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Vận động viên đó có khung lớn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vận động viên đó có khung lớn." tiếng anh câu này dịch: That athlete has a large frame.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login