"Sáu nhân viên đã nhận được chặt chẽ tuần trước." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Sáu nhân viên đã nhận được chặt chẽ tuần trước." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sáu nhân viên đã nhận được chặt chẽ tuần trước." dịch câu này sang tiếng anh là: Six more staff got the chop last week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login