"Những người bắt đầu trên đường phố đang trở thành một cảnh tượng quen thuộc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Những người bắt đầu trên đường phố đang trở thành một cảnh tượng quen thuộc." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người bắt đầu trên đường phố đang trở thành một cảnh tượng quen thuộc." câu này dịch sang tiếng anh:Beggars on the street are becoming a familiar sight .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login