"Không có viên đạn ma thuật chống ung thư." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Không có viên đạn ma thuật chống ung thư." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có viên đạn ma thuật chống ung thư." dịch sang tiếng anh: There is no magic bullet against cancer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login