"Ông đã đưa vào thành viên của câu lạc bộ." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ông đã đưa vào thành viên của câu lạc bộ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã đưa vào thành viên của câu lạc bộ." tiếng anh câu này dịch: He has put in for membership of the club.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login