"Đã đến lúc bạn nói chuyện với anh ấy về điều này." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Đã đến lúc bạn nói chuyện với anh ấy về điều này." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã đến lúc bạn nói chuyện với anh ấy về điều này." câu này dịch sang tiếng anh:It's time you talked to him about this.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login