"Hãy để tôi đặt lại câu hỏi của tôi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Hãy để tôi đặt lại câu hỏi của tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy để tôi đặt lại câu hỏi của tôi." dịch sang tiếng anh: Let me reword my question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login