"Nhà bếp có tất cả các tiện nghi hiện đại." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nhà bếp có tất cả các tiện nghi hiện đại." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà bếp có tất cả các tiện nghi hiện đại." dịch sang tiếng anh: The kitchen has all the modern conveniences.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login