"Bạn có thể đặt vé bằng fax hoặc trực tuyến." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bạn có thể đặt vé bằng fax hoặc trực tuyến." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể đặt vé bằng fax hoặc trực tuyến." tiếng anh câu này dịch: You can book tickets by fax or on-line.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login