"Tôi đã thức cả đêm để nghĩ về họ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi đã thức cả đêm để nghĩ về họ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã thức cả đêm để nghĩ về họ." dịch câu này sang tiếng anh là: I have lain awake all night thinking of them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login