"Tôi có thể nói chuyện với ai đó có thẩm quyền không?" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi có thể nói chuyện với ai đó có thẩm quyền không? tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể nói chuyện với ai đó có thẩm quyền không?" câu này tiếng anh là: Could I speak to someone in authority please?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login