"Cô viết riêng cho New York Times." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô viết riêng cho New York Times." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô viết riêng cho New York Times." dịch sang tiếng anh là: She writes exclusively for New York Times.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login