"Hai người đàn ông đã phủ nhận việc giết một người phụ nữ tại một địa điểm dã ngoại xa xôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hai người đàn ông đã phủ nhận việc giết một người phụ nữ tại một địa điểm dã ngoại xa xôi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai người đàn ông đã phủ nhận việc giết một người phụ nữ tại một địa điểm dã ngoại xa xôi." dịch câu này sang tiếng anh là: Two men have denied murdering a woman at a remote picnic spot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login