"Đó là một ý tưởng vô lý!" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đó là một ý tưởng vô lý!" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ý tưởng vô lý!" câu này dịch sang tiếng anh là: That's a ridiculous idea!
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login