"Một số người da đỏ đánh đập một số sinh viên đại học ồn ào tại quán rượu." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Một số người da đỏ đánh đập một số sinh viên đại học ồn ào tại quán rượu." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số người da đỏ đánh đập một số sinh viên đại học ồn ào tại quán rượu." câu này dịch sang tiếng anh là: Some rednecks beat up some noisy college students at the pub.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login