"Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi." tiếng anh dịch: We had an eventful conversation.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.