"Ánh nắng chiếu vào cửa sổ của một tòa nhà chung cư cao tầng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ánh nắng chiếu vào cửa sổ của một tòa nhà chung cư cao tầng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ánh nắng chiếu vào cửa sổ của một tòa nhà chung cư cao tầng." dịch sang tiếng anh: Sunlight glinted off the windows of a tall apartment building.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login