"Cô ấy rất thích múa ba lê." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô ấy rất thích múa ba lê. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy rất thích múa ba lê." câu này tiếng anh là: She is very fond of ballet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login