"Anh tranh thủ làm tư." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Anh tranh thủ làm tư." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh tranh thủ làm tư." câu này dịch sang tiếng anh là: He enlisted as a private.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login