"Những kẻ âm mưu đã bị trục xuất khỏi lãnh địa của nhà vua." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Những kẻ âm mưu đã bị trục xuất khỏi lãnh địa của nhà vua." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những kẻ âm mưu đã bị trục xuất khỏi lãnh địa của nhà vua." tiếng anh câu này dịch: The conspirators were banished from the king's domain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login