"Tinh thần của chúng tôi rủ xuống khi chúng tôi phải đối mặt với chuyến đi dài về nhà." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tinh thần của chúng tôi rủ xuống khi chúng tôi phải đối mặt với chuyến đi dài về nhà. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tinh thần của chúng tôi rủ xuống khi chúng tôi phải đối mặt với chuyến đi dài về nhà." câu này tiếng anh là: Our spirits drooped as we faced the long trip home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login