"Hầu hết mọi người bây giờ thích thời gian làm việc ngắn hơn và thời gian giải trí nhiều hơn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Hầu hết mọi người bây giờ thích thời gian làm việc ngắn hơn và thời gian giải trí nhiều hơn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết mọi người bây giờ thích thời gian làm việc ngắn hơn và thời gian giải trí nhiều hơn." câu này dịch sang tiếng anh:Most people now enjoy shorter working hours and more leisure time .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login