"Giọng anh hầu như không nghe thấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Giọng anh hầu như không nghe thấy." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giọng anh hầu như không nghe thấy." tiếng anh là: His voice was barely audible.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login