"Sự sâu sắc của cái nhìn sâu sắc của anh ta là không thể đo lường được." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Sự sâu sắc của cái nhìn sâu sắc của anh ta là không thể đo lường được." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự sâu sắc của cái nhìn sâu sắc của anh ta là không thể đo lường được." tiếng anh dịch: The deepness of his insight is unmeasurable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login