"Rẽ trái ngay sau giờ học." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Rẽ trái ngay sau giờ học." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rẽ trái ngay sau giờ học." tiếng anh câu này dịch: Turn left just after the school.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.