"Con cáo đột kích nhà kính và chạy đi với giải thưởng của nó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Con cáo đột kích nhà kính và chạy đi với giải thưởng của nó." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con cáo đột kích nhà kính và chạy đi với giải thưởng của nó." tiếng anh là: The fox raided the henhouse and ran off with its prize.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login