"Cặp kính gọng nặng của Richard đã đầu tư cho anh ta một không khí thông minh." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cặp kính gọng nặng của Richard đã đầu tư cho anh ta một không khí thông minh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cặp kính gọng nặng của Richard đã đầu tư cho anh ta một không khí thông minh." dịch sang tiếng anh: Richard's heavy-rimmed glasses invested him with an air of intelligence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login