"Đám đông quét qua cổng sân vận động." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Đám đông quét qua cổng sân vận động." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đám đông quét qua cổng sân vận động." tiếng anh câu này là:The crowd swept through the gates of the stadium.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login