"Một tia sét và một cơn mưa sấm sét báo hiệu." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Một tia sét và một cơn mưa sấm sét báo hiệu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một tia sét và một cơn mưa sấm sét báo hiệu." dịch câu này sang tiếng anh: A flash of lightning and a peal of thunder heralded torrential rain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login