"Tôi tự hỏi nếu hình ảnh này có thể được khôi phục." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi tự hỏi nếu hình ảnh này có thể được khôi phục." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi tự hỏi nếu hình ảnh này có thể được khôi phục." dịch câu này sang tiếng anh là: I wonder if this picture can be restored.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login