"Ông đã phát huy trí tưởng tượng táo bạo của mình trong việc sáng tác nhạc." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ông đã phát huy trí tưởng tượng táo bạo của mình trong việc sáng tác nhạc. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã phát huy trí tưởng tượng táo bạo của mình trong việc sáng tác nhạc." câu này tiếng anh là: He drew on his bold imagination in composing music.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login